Άποψη του εσωτερικού του ναού

Άποψη του εσωτερικού του ναού

Η Πλατυτέρα

Η Πλατυτέρα

Η Θεία Λειτουργία

Η Θεία Λειτουργία

Η Μεταμόρφωση

Η Μεταμόρφωση

Η Έγερση του Λαζάρου

Η Έγερση του Λαζάρου

Ο Εμμανουήλ (παρεκκλήσιο Προδρόμου)

Ο Εμμανουήλ (παρεκκλήσιο Προδρόμου)

Ο Απόστολος Παύλος, πηγὴ σοφίας για τον Ιωάννη Χρυσόστομο

Ο Απόστολος Παύλος, πηγὴ σοφίας για τον Ιωάννη Χρυσόστομο

Ο Αρχάγγελος Γαβριὴλ διασώζων το παιδίον (παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης)

Ο Αρχάγγελος Γαβριὴλ διασώζων το παιδίον (παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης)