Γενικὴ άποψη του τρούλου

Γενικὴ άποψη του τρούλου

Ο τρούλος

Ο τρούλος

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Προφήτης Δανιήλ

Ο Προφήτης Δανιήλ

Ο Προφήτης Ιερεμίας

Ο Προφήτης Ιερεμίας

Ο Προφήτης Ααρών

Ο Προφήτης Ααρών

Ο Εὐαγγελιστὴς Μάρκος

Ο Εὐαγγελιστὴς Μάρκος

Ο Ευαγγελιστὴς Λουκάς

Ο Ευαγγελιστὴς Λουκάς