Ο Χριστός Ένθρονος

Ο Χριστός Ένθρονος

Η Πλατυτέρα

Η Πλατυτέρα

Ιησούς Χριστός ο Μέγας Αρχιερεὺς και Άγιοι Πατέρες

Ιησούς Χριστός ο Μέγας Αρχιερεὺς και Άγιοι Πατέρες

Το Μαρτύριο της Αγίας Παρασκευής

Το Μαρτύριο της Αγίας Παρασκευής

Ο Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων

Ο Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων

Άποψη του εσωτερικού του ναού

Άποψη του εσωτερικού του ναού

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Το Μαρτύριο του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου (λεπτομέρεια)

Το Μαρτύριο του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου (λεπτομέρεια)