Άποψη του Καθολικού

Άποψη του Καθολικού

Η Αγία προσευχόμενη δι’εκτάσεως των χειρών

Η Αγία προσευχόμενη δι’εκτάσεως των χειρών

Άποψη του εσωτερικού του ναού Α

Άποψη του εσωτερικού του ναού Α

Άποψη του εσωτερικού του ναού Β

Άποψη του εσωτερικού του ναού Β

Η Σταύρωση

Η Σταύρωση

Ιησούς-Χριστός. Η Χώρα των Ζώντων

Ιησούς-Χριστός. Η Χώρα των Ζώντων

Άποψη του εσωτερικού του ναού Γ

Άποψη του εσωτερικού του ναού Γ

Η Ανάσταση

Η Ανάσταση

Η Βάπτιση

Η Βάπτιση

Ο τρούλος

Ο τρούλος

Ο Ευαγγελισμὸς της Θεοτόκου

Ο Ευαγγελισμὸς της Θεοτόκου

Πάσα Πνοή

Πάσα Πνοή