Η Αποκαθήλωση, ο Μυρισμὸς και ο Ενταφιασμὸς του Χριστού

Η Αποκαθήλωση, ο Μυρισμὸς και ο Ενταφιασμὸς του Χριστού

Η Αποκαθήλωση (λεπτομέρεια)

Η Αποκαθήλωση (λεπτομέρεια)

0 τρούλος του Ναού της Αναστάσεως

0 τρούλος του Ναού της Αναστάσεως

Ο Παντοκράτορας

Ο Παντοκράτορας

Άποψη του τρούλου

Άποψη του τρούλου

Ο Ευαγγελιστὴς Ιωάννης

Ο Ευαγγελιστὴς Ιωάννης

Ο Ευαγγελιστὴς Ματθαίος

Ο Ευαγγελιστὴς Ματθαίος

Ο Ευαγγελιστὴς Μάρκος

Ο Ευαγγελιστὴς Μάρκος