Παναγία Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν - Εἰρήνη τοῦ Κόσμου

Παναγία Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν - Εἰρήνη τοῦ Κόσμου

Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο.

Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο.

Άγγελος

Άγγελος

Άγγελος

Άγγελος

Άγγελος

Άγγελος

Σπίτι στὴν ὁδὸ Ἁγίων Ἀσωμάτων.

Σπίτι στὴν ὁδὸ Ἁγίων Ἀσωμάτων.

Ἡ Πτώση τῶν ἀγγέλων

Ἡ Πτώση τῶν ἀγγέλων

Ὁ ποδηλάτης

Ὁ ποδηλάτης

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ - Εἰρήνη τοῦ Κόσμου.

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ - Εἰρήνη τοῦ Κόσμου.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης.

Παναγία

Παναγία

Άγιος Γρηγόριος - Φορητή εικόνα

Άγιος Γρηγόριος - Φορητή εικόνα